Vergunningen voor Containers

Wanneer u een container bestelt is het verstandig om van te voren te controleren of u een vergunning nodig heeft of dat u een melding moet maken bij uw gemeente. Wanneer u de container plaatst op uw eigen grond of oprijlaan dan hoeft u vaak niks door te geven aan uw gemeente.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de regels omtrent vergunningen en meldingen van een aantal gemeenten in Nederland. Mocht uw gemeente niet op deze pagina staan dan adviseren wij om de website van uw gemeente te bezoeken of contact op te nemen met uw gemeente.

Vergunning gemeente Almere

Woont u in de Gemeente Almere dan hoeft u geen vergunning aan te vragen wanneer u de container op uw eigen grond plaatst. Wanneer u de container op de openbare weg wilt plaatsen dient u minimaal vier weken van te voren een vergunning aan te vragen. De vergunning die u hiervoor dient aan te vragen is de vergunning ‘Voorwerpen of Stoffen op of aan de Openbare Plaats’.

De Gemeente Almere vraagt een vergoeding (leges) voor het in behandeling nemen van een vergunning aanvraag. De hoogte van de leges is afhankelijk van de grote van de container en het aantal dagen dat de container op de openbare weg staat. Meer informatie kun u vinden op de website van de website van de gemeente Almere.

 

Vergunning gemeente Amersfoort

In de gemeente Amersfoort dient u een vergunning aan te vragen wanneer u een container plaatst op de openbare weg. De vergunning die u hiervoor nodig heeft is de vergunning: “Tijdelijk Gebruik Gemeentegrond”. Deze kunt u door middel van dit formulier aanvragen.

Bij het gebruik van een container die maximaal 10m2 in gebruik neemt en die u korter dan een week laat staan betaalt u €50,-. Wanneer u meer ruimte of een langere tijdsduur heeft betaalt u €210,- voor een vergunning. In beide gevallen moet u ook precariobelasting betalen voor het gebruik van de gemeentegrond. Meer informatie over de vergunning kunt u vinden op de website van de gemeente Amersfoort.

 

Vergunning gemeente Amsterdam

In Amsterdam zijn de regels voor het plaatsen van een container op de openbare weg sinds 1 februari 2016 versoepeld. Wanneer uw container niet groter is dan 2,4m bij 4,5m bij 2,75m (hoog) en niet langer dan 7 dagen blijft staan dan is een melding bij de gemeente voldoende. U dient de melding te doen voordat u de container plaatst. Dit kan tot 5 minuten voor plaatsingen. De 3 kuub containers, 6 kuub containers en 10 kuub containers van Almerecontainers.nl voldoen aan de geschikte afmetingen.

Wanneer u een grotere container huurt of verwachte de container langer dan 7 dagen te laten staan dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente Amsterdam. Een vergunning moet uiterlijk vijf dagen van te voren zijn aangevraagd. Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten verbonden. De exacte kosten kunt u vinden op de website van de Gemeente Amsterdam.

 

Vergunning gemeente Hilversum

De Gemeente Hilversum verwacht van u dat u een melding maakt wanneer u een container op de openbare weg plaatst die maximaal 6m2 is en die niet langer dan 31 dagen blijft staan. U dient een melding minimaal 5 dagen van te voren te maken bij de gemeente.

Wanneer u een grotere container huurt of een container langer dan 31 dagen laat staan dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente Hilversum. Dit doet u via het formulier Melding/Vergunning Plaatsing Objecten op de Weg.  Voor het aanvragen van een vergunning wordt geen verwerkingstijd geven. Houdt er echter rekening mee dat de vergunning verwerkt en goedgekeurd dient te worden voordat u antwoord krijgt.

De gemeente Hilversum vraagt voor het maken van een melding precariobelasting. Voor een vergunning betaalt u naast de precariobelasting ook leges. Meer informatie over de vergunning en kosten kunt u vinden op de website van de gemeente Hilversum.

 

Vergunning gemeente Lelystad

Woont u in de gemeente Lelystad? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen wanneer u gebruik gaat maken van een container. Wat u wel moet doen is tijdig een melding maken bij de wijkopzichter. U dient aan te geven hoelang de container blijft staan.

Woont u in het centrum van Lelystad? Dan heeft de gemeente nog een aantal aanvullende eisen. Zo dient de Container afgesloten te worden zodat het geen overlast geeft en dient de container binnen hekken geplaatst te worden. Bij Almerecontainers.nl zijn 10 kuub containers afsluitbaar. Meer informatie over de regels voor containers kunt u vinden op de website van de gemeente Lelystad.

 

Vergunning gemeente Nieuwegein

Woont u in de gemeente Nieuwegein en heeft u een container nodig? Vraag dan een objectvergunning aan bij de gemeente. Meer informatie vindt u op de pagina Tijdelijk Plaatsen van Voorwerpen in Openbare Ruimte.

 

Vergunning gemeente Utrecht

In de gemeente Utrecht hoeft u geen ‘Vergunning inname openbare grond’ aan te vragen wanneer u aan bepaalde criteria voldoet. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen de binnenstad van Utrecht en de wijken daaromheen.

U heeft geen vergunning nodig in de binnenstad van Utrecht wanneer u de container maximaal 1 dag laat staan. Buiten de binnenstad heeft u geen vergunning nodig wanneer u de container maximaal 27 dagen laten staan en de container niet groter is dan 14m2. De derde uitzondering is wanneer u de container gebruikt voor niet-bouwwerkzaamheden zoals een verhuizing. De container mag dan maximaal 1 dag blijven staan. In alle overige gevallen dient u bij de gemeente een vergunning aan te vragen.

Meer informatie over de kosten, welke wijken onder de binnenstad van Utrecht vallen en de overige punten waarmee u rekening dient te houden kunt u lezen op de website van de gemeente Utrecht.

 

Vergunning gemeente Veenendaal

Gaat u een container gebruiken in de gemeente Veenendaal en plaatst u deze op de openbare weg dan dient u een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Wanneer u de container op uw eigen terrein plaatst dan is er geen ontheffing nodig.

Het aanvragen van een ontheffing is gratis en dient minimaal twee weken voordat u begint te gebeuren.  Meer informatie over de ontheffing vindt u op de website van de gemeente Veenendaal.

 

Vergunning gemeente Zeist

U heeft in de gemeente Zeist een vergunning nodig wanneer u de container op openbaar terrein plaatst. Dit houdt in dat wanneer u de container op de openbare weg, de berm of andere openbare plekken plaats u verplicht bent om een vergunning aan te vragen. Het aanvragen van een vergunning kan schriftelijk of digitaal bij de gemeente Zeist.

Wanneer u de aanvraag voor een vergunning digitaal wilt aanvragen dan heeft u een DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Het aanvragen voor particulieren kan hier en voor bedrijven hier. Let op: U dient ten alle tijden een situatietekening mee te sturen bij het indienen van uw aanvraag.

De gemeente Zeist rekent leges, precariobelasting en een waarborgsom wanneer u een vergunning aanvraag. Wilt u exact weten wat het kost? Op de website van gemeente Zeist vindt u de exacte tarieven en meer informatie over het aanvragen van een vergunning.